Kontakt

 • Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Król.
  ul Św. Wawrzyńca 6
  86-263 Kijewo Królewskie
  zpskijewokrol@wp.pl
 • (56) 686 70 01
Ilość odwiedzin: 67892

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Król.
  ul Św. Wawrzyńca 6
  86-263 Kijewo Królewskie
  zpskijewokrol@wp.pl
 • (56) 686 70 01

Galeria zdjęć

Wiadomości

 • Uwaga Wyprwaka szkolna !!!

  Dyrektor Zespołu  Publicznych Szkół   w Kijewie  Królewskim  informuje o możliwości ubiegania się o pomoc  w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających   w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach  – III  szkoły podstawowej. Programem będą objęci również uczniowie szkoły  podstawowej i  gimnazjum słabowidzący, niesłyszący,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , umiarkowanym lub  znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący  w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Galeria zdjęć

Rok szkolny: